Jak zniszczyć zaufanie do witamin? Kiedy nie znasz faktów.

Mateusza 10:(26) “…nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście...

Czytaj więcej